Nasze porady
 

    Wybierając nasz zakład pogrzebowy do organizacji pogrzebu gwarantujemy Państwu, że zajmiemy się załatwieniem wszystkich kłopotliwych spraw urzędowych. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do naszego zakładu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Na spotkaniu zostaną omówione szczegóły związane z formalnościami oraz samą ceremonią pogrzebową. Nasz zakład pogrzebowy zajmie się także wyrobieniem w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu, po uprzednim upoważnieniu naszego pracownika przez rodzinę zmarłego. Załatwiamy również formalności w zarządzie cmentarza, pomożemy z wyborem duchownego, który poprowadzi całą ceremonię pogrzebową oraz zajmiemy się zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS.

Jak postępować w przypadku śmierci

    W przypadku, gdy zgon nastąpił poza granicami kraju, gorąco zachęcamy do kontaktu z nami, gdyż nasze doświadczenie pokazuje, iż procedury mogą się różnić w zależności od kraju.

    Jeżeli zgon nastąpi poza placówką medyczną np. (w domu), musisz natychmiast wezwać pogotowie nr 999 lub 112 albo lekarza prowadzącego.

    Kolejny telefon wykonaj do nas - nr tel. 600-910-499 (czynny całą dobę) – wyjaśnimy Państwu co należy robić w takiej sytuacji oraz przyjedziemy aby odebrać ciało zmarłego, które przewieziemy do prosektorium gdzie wykonamy pełną toaletę oraz ubierzemy zmarłego w odzież pogrzebową.

 

    Lekarz z Pogotowia na miejscu stwierdza zgon i wystawia odpowiednie zaświadczenie. Z tym zaświadczeniem należy udać się do lekarza rodzinnego, który wystawi kartę zgonu. Następnie z kartą zgonu należy udać się do USC (w mieście w którym nastąpił zgon) aby odebrać Akt Zgonu.

    Jeśli zgon nastąpił w skutek nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa, zabójstwa lub w niewyjaśnionych okolicznościach sprawę przejmuję prokuratura (odpowiednia miejscu zgonu).

    W tym przypadku Prokurator zleca przeprowadzenie sekcji zwłok celem ustalenia okoliczności i przyczyny zgonu. Po wykonanej sekcji rodzina zobowiązana jest odebrać kartę zgonu z miejsca gdzie była przeprowadzana sekcja zwłok. Następnie z kartą zgonu trzeba udać się do Prokuratury celem odebrania zezwolenia na pochówek. Następnie z odcinkiem karty zgonu, zezwoleniem na pochówek należy udać się do USC (odpowiedniemu miejsca zgonu) aby odebrać Akt Zgonu, który wydawany jest w trzech bezpłatnych egzemplarzach. Ze zgromadzonymi dokumentami należy udać się do nas, celem ustalenia szczegółów pochówku .

Niezbędne dokumenty

Do zorganizowania uroczystości pogrzebowej wraz z wypłatą zasiłku ZUS, MSWiA lub KRUS będą Państwu potrzebne następujące dokumenty:

Akt zgonu (wydawany jest w USC – w miejscowości w której nastąpił zgon)

Dowód osobisty zmarłego (jeśli nie został zabrany w USC)

legitymacja emeryta/rencisty (jeśli osoba zmarła miała świadczenie z tego tytułu)

zaświadczenie z miejsca pracy (jeśli osoba zmarła pracowała)

dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb (członka rodziny)

legitymacja emeryta/rencisty osoby zlecającej pogrzeb (jeśli osoba zmarła nie miała świadczenia)

zaświadczenie z miejsca pracy osoby zlecającej (jeśli osoba zmarła nie miała świadczenia)

    Jeśli jednak skompletowanie wymaganej dokumentacji związanej ze śmiercią ukochanej osoby okaże się ponad Twoje siły. Pozwól nam zająć się formalnościami. Powierzenie wszelkich formalności doświadczonemu przedsiębiorcy pogrzebowemu to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Zadzwoń: tel. 600-910-499 i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.